Pathogenen & labonderzoek

  • Heerlijk, tijd om op vakantie te gaan?
  • Leer meer over snelle detectiemethodes van pathogenen en
  • laboratoriumonderzoek om virussen op te sporen
  • Lees dit artikel  in de uitgave van MTA Dialog.
  • Wirth, J. Lästigen Übeltätern auf der Spur. MTA Dialog 7 (15), 598-606.

  • Biobioseminars biedt seminars, workshops en laboratoriumonderzoek en helpt bij de ontwikkeling van nieuwe methodes met professionele trainingen en cursussen.

corona virus traveling